Bildiriler

Online bildiri sistemi için tıklayınız

Temel Konular

 • Organ Nakli ve İmmünoloji
 • Çoklu Organ Nakilleri
 • Transplantasyon ve Enfeksiyon
 • Organ Nakli, Orta ve Uzun Yaşam
 • Organ Nakli Koordinatörlüğü

Transplantation Proceedings

"Transplantasyon 2011 Kongresi"ne gönderilecek bildiriler, bedeli bildiri sahipleri tarafından ödenmek ve "Transplantation Proceedings" yazılım kurallarına göre İngilizce kaleme alınmak koşulu ile, "Transplantation Proceedings"de yayınlanacaktır. Yazım kurallarına aşağıdaki "Transplantation Proceedings Guidelines"dan ulaşılabilir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen katılımcılar, kongrede açılacak "Transplantation Proceedings" masasına müracat edebilirler.

"Transplantation Proceedings" Yazılım Kuralları için lütfen tıklayınız

Bildiri Hazırlama Kuralları

Bildiri hazırlanmasında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır;

 • Başlık Bildiri Formu üzerindeki kutucukta BÜYÜK HARF ve BOLD karakter kullanılarak, kısa ve ele alınan konunun amacını açıkça ortaya koyacak şekilde yazılmalıdır.
 • Başlıkta kısaltlamalardan kaçınılmalıdır.
 • Çalışmada ismi geçecek yazarların Bildiri Formu üzerindeki kutucuklara sırasıyla önce soyadları sonra isimlerinin baş harfi yazması gerekmektedir. İsim baş harfinden sonra nokta koyulacaktır.
 • Sunum yapacak olan yazarın isiminin altı çizilecektir.
 • Çalışmanın yapıldığı kurumun ismi, bölümü ve şehiri belirtilmelidir.
 • Bildiri Formu üzerindeki metin kutucuğuna yanlızca bildirinin metin kısmı kopyalanmalıdır.
 • Bildiri Formu, bildiri sisteminin yönlendirdiği şekilde doldurulmalıdır. Sisteme girişi yapılan bildirilerin ayrıca "Word Dosyası" halinde yüklenmesi gerekmektedir.
 • Sırasıyla Amaç, Metod, Sonuç yazılmalıdır.
 • Bildiri maksimum 250 kelime olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Bildiriler Times New Roman font ve 11 punto yazılmalıdır.
 • Metinde sadece standart kısaltmalar yapılmalı ancak kısaltmanın ilk kullanımında kısaltma tanımlanmalıdır.
 • Referanslar veya krediler bildiride yer almamalıdır.
 • Bildiriyi en iyi tanımlayan kategori formda işaretlendirilmelidir.
 • Sunum şekli tercihi (sözlü veya poster) form üzerinde işaretlendirilmelidir.

Posterler

Posterler, 70 cm. genişliğinde ve 100 cm. uzunluğunda olmalıdır. Çalışmaları Poster olarak kabul gören katılımcılar 12 Ekim 2011 tarihi itibariyle bu amaçla ayrılmış alanda posterlerini asabileceklerdir. Posterlerin asılması için gerekli malzeme Dekon personeli tarafından temin edilecektir.